kontakt

Google Map of Gliwice, Karolinki 58

Google Map of Gliwice, Karolinki 58

Centrum OZE

oddział GLI­WICE:
ul. Karo­linki 58 pok. 113
44–100 Gliwice

godziny otwar­cia:
pn-pt: 8.00 — 16.00
sb: nieczynne

tel./fax 32 230 42 17
kom. 662 801 952

oddział WAR­SZAWA:
ul. Ratu­szowa 11/267
03–420 Warszawa

godziny otwar­cia:
pn-pt: 8.00 — 16.00
sb: nieczynne

tel. 22 856 28 47
kom. 508 101 157

Właścicielem marki
Centrum OZE jest:

PRUE ECOMEX Sp. z o.o.

ul.Karolinki 58 pok. 206
44–100 Gli­wice

tel.: 32 230 49 54
fax : 32 230 49 55

NIP: 6310214997
REGON: 270670151
KRS: 0000346085

Sąd Rejo­nowy w Gli­wi­cach, X Wydział Gospo­dar­czy
Kapi­tał zakła­dowy i wpła­cony 234 000,00 zł
ING Bank Ślą­ski S.A. III O/Gliwice 45105012981000000200622488

ecomex.pl

nasz zespół:

Jesteśmy zespołem specjalistów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Profesjonalnie przygotowani, z bogatym doświadczeniem branżowym i instalatorskim,
chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie dotyczące produktów i usług oferowanych przez Centrum OZE.