DO
nabór wniosków trwa od 01.09.2017r.

DOTACJI DO

FOTOWOLTAIKI

dla mieszkańców Warszawy
masz pytania?
zadzwoń!
+ 48 (Pokaż numer)

fotowoltaika to czysta energia słoneczna

Panele fotowoltaiczne służą do produkcji prądu elektrycznego z energii słonecznej. Krzemowe ogniwa mono- lub polikrystaliczne zasilać mogą zarówno inne urządzenia OZE (np. pompy ciepła), jak i sprzęt AGD. PV pobierają promieniowanie słoneczne również w pochmurne dni.

Wielkość instalacji PV dobierana jest na podstawie dotychczasowego zużycia prądu, z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych urządzeń (np. nowej pompy ciepła). Panele montowane są zwykle na dachu budynku, zaś zestawy montażowe nie naruszają struktury poszycia. PV powinny być zorientowane na południe i pozostawać niezacienione, wolne od zabrudzeń podczas pracy. System SolarEdge umożliwia ponadto pełne wykorzystanie powierzchni dachu nawet, gdy jego konstrukcja jest skomplikowana i w układzie wschód-zachód, a także dowolny układ modułów.

Nowoczesne panele fotowoltaiczne posiadają gwarancję zachowania osiemdziesięcioprocentowej sprawności po 25 latach użytkowania. Ich żywotność jednak jest już znacznie dłuższa.

PV – panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu, zorientowane optymalnie na południe [16 paneli = ok. 4 kWp]

System monitorowania dostępny on-line, na bieżąco aktualizuje dane o ilości produkowanej energii.

Falownik wraz z zintegrowanym Systemem zarządzania odpowiada za konwersję prądu stałego (DC) na prąd przemienny (AC) czyli taki, jaki dostarczają sieci energetyczne. Zapewnia bezpieczne użytkowanie, zabezpiecza przed przepięciami/uszkodzeniami, a nadwyżki energii kieruje do sieci.

Urządzenia zasilane darmowy prąd solarny dla AGD, pompy ciepła, klimatyzatora, grzejnika, samochodu elektrycznego.

korzystanie z OZE
- system opustów

Obowiązująca od 1 lipca 2016 roku Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (z późniejszymi poprawkami) ułatwia wykorzystanie m.in. energii słonecznej na własne potrzeby, z możliwością oddania nadwyżek np. do sieci energetycznych. Każdy użytkownik, który zainstalował na swoim domu urządzenie OZE, staje się w myśl Ustawy Prosumentem – producentem i konsumentem zarazem wytworzonej przez siebie energii. Prosumentem w myśl ustawy jest osoba fizyczna, lecz mikro i mały przedsiębiorca też może korzystać z udogodnień związanych z wykorzystaniem OZE (pod pewnymi warunkami).

Prosument nie może zarabiać na produkcji energii elektrycznej. Magazynowanie energii elektrycznej ze słońca wymaga dużej liczby akumulatorów, z tego powodu w większości przypadków jest ekonomicznie nieuzasadnione. Posiadacz każdej mikroinstalacji o mocy do 40 kWp uprawniony jest jednak do oddania nadwyżki wytworzonej energii do sieci energetycznej. Jeżeli instalacja jest mniejsza niż 10 kWp, to za każdy 1 kWp oddany do sieci jest właściciel uzyskuje 0,8 kWp. W przypadku większych instalacji może odzyskać odpowiednio 0,7 kWp.

Do utworzenia takiej mikroinstalacji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, wystarczy zwykłe zgłoszenie. Jedynymi warunkami, jakie trzeba spełnić są:
• prawo własności do budynku
• podpisana umowa kompleksowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Po zgłoszeniu nowej instalacji OZE, produkującej za pomocą paneli fotowoltaicznej prąd z energii słonecznej, w ciągu 30 dni tenże OSD zamontuje odpowiednie liczniki dwukierunkowe. Rozliczenia z dostawcą energii odbywają się w cyklu półrocznym.
Rosnące zainteresowanie energetyką odnawialną sprawia, że wiele samorządów wspiera użytkowników indywidualnych OZE i dofinansowuje montaż takich systemów.

korzyści dla użytkowników
systemów PV

Niebagatelne znaczenie mają efekty ekologiczne ze stosowania instalacji solarnych. Nie emitują żadnych zanieczyszczeń, są wyraźnym znakiem odpowiedzialnej troski o środowisko naturalne. Zaś w niedalekiej przyszłości PV będą w warunkach domowych ładowały baterie samochodów elektrycznych. O instalacjach fotowoltaicznych nie można już mówić, że wyprzedzają czas. Fotowoltaika jest najlepszą odpowiedzią na rosnące potrzeby energetyczne.

Najkorzystniejszym sposobem wykorzystania energii elektrycznej z PV jest autokonsumpcja. Pokrycie własnych potrzeb z posiadanej mikroinstalacji jest inwestycją o stopie zwrotu znacznie wyższą od wszelkich innych dostępnych na rynku. Zyski z produkcji prądu solarnego można czerpać, tak długo, póki sprawne będą panele fotowoltaiczne, czyli nawet przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

Efektywność użycia prądu solarnego z PV można zwiększyć zasilając nim nie tylko oświetlenie oraz AGD. Systemowe połączenie z pompą ciepła, klimatyzatorem, ogrzewaczem lub innymi urządzeniami grzewczymi, zwiększy ilość energii słonecznej zużywanej na własne potrzeby. Potencjał oszczędności osiąganych dzięki PV nie zależy zatem od wieku budynku, lecz od ilości zużywanej energii. Ekonomiczne uzasadnienie dla systemów fotowoltaicznych zwiększy się w kolejnych latach jeszcze bardziej, wraz z rosnącymi cenami energii.

czysty zysk dla Twojego portfela

Korzyści z użytkowania systemu fotowoltaicznego można dokładnie obliczyć. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej we własnej mikroinstalacji wprost obniża wysokość rachunku za prąd. Innymi słowy, każda słoneczna godzina, to czysty zysk dla Twojego portfela.

Panele fotowoltaiczne osiągają największą sprawność w niskich temperaturach, dlatego w mroźne zimowe dni również produkują prąd. Latem PV zasilają sprzęty AGD oraz klimatyzatory. System opustów – rozliczanych co pół roku (od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia) – umożliwia „odzyskanie” nadwyżek energii przekazanych do sieci.

użytkownik „gospodarstwo domowe” - osoba fizyczna
W gospodarstwie domowym przeciętne dobowe aktywności sprawiają, że najwięcej prądu zużywamy w godzinach porannych i wieczornych. Urządzenia stale włączone do sieci, takie jak lodówka, programowana zmywarka czy pralka, będą więc zasilane z PV. Nadwyżki energii można będzie odebrać z sieci, w stosunku 0,8 kWh za każdą 1 kWh.

użytkownik „mały przedsiębiorca”
Zapotrzebowanie przedsiębiorcy na energię związane jest z jego działalnością gospodarczą. Prąd zasilający urządzenia, biura, ogrzewanie i klimatyzację pochodzić będzie z instalacji fotowoltaicznej. Im większa autokonsumpcja, tym niższe rachunki za energię elektryczną. Przedsiębiorcy niestety nie mogą deponować nadyżek, wyprodukowanych przez panele fotowoltaiczne, u operatora OSD. Instalacja fotowoltaiczna może im służyć jedynie do autokonsumpcji.

roczna produkcja energii elektrycznej dla instalacji PV 3,3kWp dzienna produkcja i zużycie energii elektrycznej

jako pierwsi w standardzie stosujemy
najnowocześniejsze rozwiązania

zalety naszych modułów
fotowoltaicznych

W oferowanych przez CentrumOZE.pl zestawach fotowoltaicznych stosujemy polikrystaliczne moduły firmy Sharp. Ich wydajność, funkcjonalność i żywotność została potwierdzona przez klientów na całym świecie.

Firma Sharp posiada ponad 58-letnie doświadczenie w dziedzinie energii słonecznej. Od 1959 roku produkuje urządzenia instalowane w domach prywatnych, blokach mieszkalnych, budynkach publicznych, montowane w satelitach, latarniach morskich, w ruchu drogowym. Panele fotowoltaiczne Sharp posiadają trwałą konstrukcję.

Doskonałe parametry pracy potwierdza:
• gwarantowana dodatnia tolerancja mocy 9O/ = 5%)
• TÜV, IEC/EN61215, IEC/EN61730
• Klasa ochronności II/CE
• Klasa zastosowania A
• DIN EN 13501-1 (klasa E)
• 10-letnia gwarancja
• 25-letnia gwarancja liniowej mocy wyjściowej

zalety naszych inteligentnych systemów fotowoltaicznych

Inteligentny system zarządzania integruje produkcję energii słonecznej z magazynowaniem energii oraz z zarządzaniem energią w domu, wszystko pod kontrolą jednego tylko urządzenia - falownika SolarEdge. Zoptymalizowane systemy SolarEdge zapewniają istotne korzyści, w tym więcej energii z systemu PV, większą przejrzystość systemu i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

elastyczność projektowania
Topologia systemu SolarEdge umożliwia efektywne wykorzystanie całej dostępnej powierzchni dachowej dzięki niespotykanej dotychczas elastyczności projektowania. Duża różnorodność długości łańcuchów jest możliwa bez konieczności ich dopasowywania. Wielkość i układ modułów fotowoltaicznych nie zależą już od ograniczeń instalacji elektrycznej. Zacienienie modułów nie powoduje spadku wydajności całego łańcucha, a moduły o różnych wielkościach, typach oraz parametrach mogą być łączone i ustawiane lub nachylane w dowolny sposób w ramach jednego łańcucha.

więcej energii z każdego modułu
W systemie fotowoltaicznym każdy moduł posiada indywidualny, maksymalny punkt mocy. Różnice między modułami są nie do uniknięcia w instalacjach fotowoltaicznych. W systemach z tradycyjnymi falownikami, najsłabszy moduł powodował zmniejszenie wydajności pozostałych modułów. W systemach SolarEdge każdy z modułów osiąga niezależnie wydajność optymalną, poprawiając ogólny wynik całej instalacji.

tradycyjny falownik
Jeden słaby moduł zmniejsza wydajość wszystkich modułów w łańcuchu lub jest pomijany

System SolarEdge
Maksymalna produkcja energii elektrycznej, wyszukiwana osobno dla każdego modułu

monitoring na poziomie modułu
SolarEdge oferuje system zdalnego monitorowania na poziomie modułu, łańcucha i całej instalacji, zapewniający stale najwyższą wydajność instalacji. Platforma monitorowania na bazie chmury umożliwia kompleksową analizę, śledzi i raportuje o wydajności energetycznej, czasie pracy systemu, współczynniku wydajności i wynikach finansowych. Określone i automatyczne powiadomienia donatychmiastowego wykrywania błędów, dokładnej konserwacji i szybkiego reagowania umożliwiają minimalizację wizyt i czasu ich trwania na miejscu. Platforma monitorowania SolarEdge jest dostępna zawsze i wszędzie z komputera czy urządzenia mobilnego.

niespotykanie wysoki poziom bezpieczeństwa
Tradycyjna instalacja fotowoltaiczna może osiągać napięcie nawet 1500 VDC, należy zachować ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia. Tradycyjne falowniki łańcuchowe lub centralne oferują instalatorom, konserwatorom i strażakom ograniczony poziom bezpieczeństwa. Funkcja SolarEdge SafeDC™ jest wbudowanym narzędziem minimalizującym ryzyko porażenia prądem. W trakcie instalacji lub gdy sieć czy falownik są wyłączone (również w trakcie konserwacji) optymalizatory mocy automatycznie przełączają się na tryb bezpieczeństwa, w którym napięcie wychodzące z każdego optymalizatora zostaje zredukowane do 1V. Napięcie łańcuchowe jest utrzymywane poniżej poziomu ryzyka.

nasze zestawy oparte są tylko
na najlepszych
komponentach

Wybierz z CentrumOZE.pl odpowiedni zestaw fotowoltaiczny, który z darmowej energii słonecznej wyprodukuje energię elektryczną dla Twojego domu.

To proste. Najpierw zwróć uwagę na wielkość dachu i to czy skierowany jest na południe. Oblicz, ile prądu w ciągu dnia zużywają domowe urządzenia elektryczne. Dopasuj najlepszy zestaw – w sam raz dla Ciebie!

Zestawy fotowoltaiczne CentrumOZE.pl są kompletne, to znaczy, że posiadają wszystkie elementy konieczne do zamontowania i uruchomienia domowej mikroelektrowni. W zależności od liczby modułów został dobrany inwerter o odpowiedniej mocy, który zapewnia całkowicie bezobsługowe działanie zestawu. Podana cena jest niezwykle korzystna dlatego, że obejmuje również dostawę i montaż.

oferta dopasowana do
potrzeb

Inteligentny system zarządzania integruje produkcję energii słonecznej z magazynowaniem energii oraz z zarządzaniem energią w domu, wszystko pod kontrolą jednego tylko urządzenia - falownika SolarEdge. Zoptymalizowane systemy SolarEdge zapewniają istotne korzyści, w tym więcej energii z systemu PV, większą przejrzystość systemu i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

masz pytania? zadzwoń!
+ 48 (Pokaż numer)

lub