programy dofinansowania OZE

program EkoPożyczka

Pro­gram Eko­Po­życzka dostępny w BOŚ prze­zna­czony dla osób fizycz­nych na pokry­cie kosz­tów zaku­pów m.in. kotłów c.o. speł­nia­ją­cych normy eko­lo­giczne, pomp cie­pła, insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, reku­pe­ra­to­rów cie­pła, itp.